Fysio therapie Klomp

ERP-software voor de gezondheidszorg

Geplaatst op

Zorgorganisaties kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. Hieronder vallen ook bedrijven zoals medische praktijken en fysiotherapeuten. Daarom gaan we hieronder dieper in op ERP-software voor de zorgsector en werpen we vooral licht op belangrijke functies waar de zorgsector van kan profiteren. Eerst is het echter noodzakelijk om naar het gezondheidszorgsysteem zelf te kijken.

Uitdagingen van de gezondheidszorg 

Factoren als ethiek en empathie spelen een bijzonder belangrijke rol in de gezondheidszorg. Uiteindelijk is gezondheid een zeer persoonlijke, gevoelige kwestie. In de hectische dagelijkse gang van zaken is er echter vaak niet de nodige tijd om lange tijd voor elke patiënt individueel te zorgen. Bezuinigingen, het tekort aan geschoolde werknemers, administratieve hindernissen en, last but not least, de nasleep van de pandemie maken het dagelijks werk in tal van medische instellingen moeilijker. Dit wordt gevoeld door zowel artsen als medewerkers en uiteindelijk door de patiënten zelf. Zelfs als fundamentele, structurele problemen in de gezondheidszorg niet kunnen worden opgelost door simpelweg een ERP-oplossing te gebruiken, kunnen branchespecifieke systemen nog steeds helpen om het dagelijkse werk van velen soepeler te maken door ze bijvoorbeeld te automatiseren.

De juiste software voor de gezondheidszorg 

Om het volledige potentieel van bedrijfssoftware te ontvouwen, moet deze zijn afgestemd op het gebruik ervan in de betreffende industrie. Elke sector kenmerkt zich immers door zijn eigen specifieke processen, die door een geschikte software in kaart moeten worden gebracht. Klantrelatiebeheer in de zorg wordt bijvoorbeeld patiëntenbeheer. Het principe is in principe hetzelfde. Toch zijn er enkele fundamentele verschillen waarmee rekening moet worden gehouden. 

  • Gegevensbescherming: Aan de ene kant zijn de gegevensbescherming eisen in de gezondheidszorg bijzonder hoog. Gezondheidsgegevens zijn zeer gevoelige, persoonlijke gegevens die ten koste van alles moeten worden beschermd tegen toegang door onbevoegden. Op medisch gebied moet hiermee rekening worden gehouden door alle betrokken partijen die met dit soort persoonsgegevens werken. 
  • Patiëntenwerving: Aan de andere kant verloopt de acquisitie van nieuwe klanten of patiënten vaak anders dan gebruikelijk in andere sectoren. Onder andere doorverwijzingen van patiënten door andere instellingen spelen hierbij een grote rol. Patiënten zijn dus direct zelf op de hoogte van de praktijk, maar worden bijvoorbeeld door een huisarts doorverwezen naar een specialist.

In de veronderstelling hiervan moeten nu enkele belangrijke functies van bedrijfssoftware voor de zorgsector worden onderzocht. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit slechts een overzicht is en dat er geen aanspraak wordt gemaakt op volledigheid of tijdigheid. 

Facility Management

Facility management, wat vaak ook met resource planning wordt genoemd, is met name van belang in de zorgsector. De centrale taak van facility management is ervoor te zorgen dat zowel de kamers als de medische apparatuur in perfecte staat zijn. Hoe groter en uitgebreider het ziekenhuis, hoe gemakkelijker het is om kleine defecten over het hoofd te zien. In deze gevallen is het de moeite waard als het personeel ter plaatse de defecten direct via het systeem kan melden, zodat het onderhoud wordt geïnitieerd. 

Op rollen gebaseerde gebruikersportals

Om te voldoen aan de hoge gegevensbeschermingseisen van de zorgsector, wordt het gebruik van rolgebaseerde gebruikersportalen aanbevolen. Op deze manier is het al mogelijk om via het gebruikersprofiel te bepalen welke gebruiker welke rechten heeft in het systeem. Dit geldt ook voor de toegang tot gevoelige, persoonlijke gezondheidsgegevens.

De zoektocht naar een ERP-leverrancier

Er zijn veel leveranciers van ERP-software, die allemaal softwarepakketen leveren die net iets anders zijn dan elkaar. Daarom willen wij er één uitlichten, namelijk Simplicate. Het systeem van Simplicate bestrijkt de hele cyclus van acquisitie tot en met factuur in één. Met klantrelatiebeheer, HRM, sales en facturatie in één geïntegreerde omgeving. Het biedt solide koppelingen met veel andere softwaresystemen. Zo kan het systeem worden ontsloten in andere pakketten.

Gerelateerde berichten

Over ons

We nemen graag met je door wat je kan doen om beter lichamelijk in je vel te zitten.

Contactgegevens

Via info @ fysiotherapieklomp.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden